Capaciteit berekenen

De kosten hangen vooral af van de capaciteit die nodig is om de ruimte te koelen.
De capaciteit wordt veelal uitgedrukt in Kilowatt.
De capaciteit hangt van veel factoren af, namelijk:

De oppervlakte van de ruimte. De functie van de ruimte, bv. kantoor, winkel, computerruimte, slaapkamer, etc.
Het aantal ramen in het vertrek ( op het westen, noorden, zuiden.)

Als regel kunt u aanhouden dat u moet uitgaan van de inhoud van de ruimte (LxBxH) x 30 Watt per m3 = het aantal Kilowatt.

Voorbeeld:
u ruimte is 6x4x2.6h = 62,4 m3 x 30 = 1,9 Kilowatt Koelvermogen.

Verder moet u rekening houden met interne warmte bronnen, zoals:

Personen: 120 Watt p.p.
Computers: 200 Watt per pc
Verlichting: Watts x 1,25 Watt

Voorbeeld:

Ruimte 62,4 m3 x 30 = 1870W
3 personen x 120 Watt = 360W
2 computer x 200 Watt = 400W
Verlichting 200W x 1,25 = 250W

Totaal is benodigd 2880 Watt (2,9 Kw) koelvermogen bv ons model AL-09.

Maar houd er wel rekening mee dat dit globaal is, want een computerruimte is iets anders koelen dan een slaapkamer!